IS

På nettsiden:

Kontakt oss

Om IS

Temaoversikt:

1968

Afganistan

Antikapitalisme

Antirasisme

Faglig kamp

Klima

Krigen i Irak

Kultur

Kvinnekamp

Marxisme

Midtøsten

Nasjonalisme

Økonomi

Søk i arkivet

Avansert

website stats

space
space

boks Hva skjer

boks Lenker

boksInternasjonal Sosialisme

Møter, seminarer, demoer. Se hva som skjer. [mer]

Motstand på nettet [mer]

Abonner på Internasjonal Sosialisme. [mer]

Bok:

Pisk, Jesus og 'fordervede' gutter

15. DESEMBER 1900 ble skolehjemmet på Bastøy i Oslofjordenåpnet. Denne øya utenfor Horten hadde blitt valgt ut til åhuse "flaggskipet" av de nye skolehjemmene. En av de størsteskamplettene i norsk sosialhistorie er nå blitt samlet mellom topermer.

linje

Publisert: 24.01.2001

Yngvar Ustvedt har fulgt utviklingen av norsk politikk overfor såkalteslemme og vanskeligstilte gutter.

Dette er rystende lesning. Sadistiske straffemetoder for de mestbagatellmessige "forbrytelser" var vanlig. Pisking og opphold påenecelle, religiøsitet og arbeid med jorda skulle gjøre guttene tilsamfunnsgavnlige mennesker.

I boka si Djeveløya i Oslofjorden, gir Ustvedt oss også glimt avviktige utviklingstrinn i norsk sosialhistorie, bl.a. Vergerådsloven fra1896, en forløper for lov om barnevern. Juristen Bernhard Getz varhovedmannen bak Vergemålsloven. Vergerådet skulle på vegne avdet offentlige gripe inn overfor vanskeligstilte barn under 16 år.Særlig skulle det gripe inn overfor barn som hadde begått kriminellehandlinger, men også overfor vanstelte, mishandlede eller forkomne barnNorge var det første land i verden som fikk et offentlig barnevern, og detbanebrytende i dette var at tiltaket ikke skulle være straff, menoppdragelse.

Den begynnende industrikapitalismen på 1800-talletførte bl.a. til umenneskelige forhold i de nye fabrikkene, oppløstefamilier, mishandlede og forsømte barn.

Borgerskapets svar på utviklingen var veldedighet, ogfengselsaktige anstalter for vanskeligstilte barn ble bygget i flere europeiskeland. Bl.a. Das Rauhe Haus i Tyskland og Mettray i Frankrike.

I Norge ble det 1841 opprettet en såkalt redningsanstalt for"den fordærvede ungdom" på Grønland i Kristiania.Fra 1847 kjent under navnet Toftes gave da grosserer og skipsreder Andreas Toftefikk reist en ny anstalt ved Munkedamsveien.

Disse anstaltene utviklet en nærmest militær disiplin oget syn på arbeid i jordbruket og frisk luft som det som beste grunnlagetfor å oppdra de unge. Som nevnt ovenfor finner man igjen disse elementene ide norske skolehjemmene som var resultat av vergemålsloven og et mer aktivtoffentlig ansvar for disse barna.

Til tross for gode intensjoner om oppdragelse og ikke straff,skjedde det lite i praksis ute på anstaltene.

Motstand

Dette kaserne-aktige regimet der straffen spilte en helt sentral rolle,fødte naturligvis motstand. Bjørn Evje, en tidligere lærerpå Bastøy, ga i 1907 ut romanen "Under loven" underpseudonymet Mikael Stolpe.

Ifølge Ustvedt avslørte denne romanen den størsteskandalen i barnevernets historie. Det ble en langvarig og intens debatt omskolehjemmene. Det ble etterforskning, rettslige høringer ogstortingsdebatt. Skolehjemsguttene fikk fortelle hvordan det egentlig varpå disse anstaltene.

Til tross for en engasjert debatt, skjedde det lite i praksis. I mai1908 satte guttene ved Toftes gave hele skolen på Helgøya i brann,og den 21. mai 1915 gjorde guttene på Bastøy opprør.

Dette var tydeligvis så omfattende at både hær,flåte og luftvåpen ble satt inn. Panserskipet Norge skjøtgranater mot øya, og undervannsbåter lå i stilling rundtden.

Ustvedts bok gir en grei skildring av forholdene påskolehjemmene. Det kommer godt fram hvilke holdninger som var rådendeoverfor guttene.

Uten unntak blir guttene karakterisert i negative vendinger avpersonalet på skolehjemmene. Vi får vite at skolehjemmene blesulteforet på økonomiske bevilgninger, og at faglærtarbeidskraft var en mangelvare.

Boka blir til tider noe kjedelig, og den hadde tjent påå sette skolehjemmene inn i en mer helhetlig samfunnsmessig sammenheng.

Selv om det klart går fram av boka at barnevern er et temmeligmalplassert begrep på det som skjedde, ville en diskusjon om hvorfor detble slik, gjort boka langt mer interessant.

Yngvar Ustvedt:
Djeveløya i Oslofjorden. Historien om Bastøy og andre straffeanstalter for slemme gutter.
Cappelen


printPrint-versjon

tipsTips en venn:

tips
space

space

Til toppenTil toppen

ForumKommenter denne artikkelen (Krever innlogging).


space

Logg innHusk meg

Ny Bruker


RSS-feed

Siste 5 saker:

Ny nettside

... [mer]

20.01.2017

Ny nettside

Internasjonale sosialister har fått ny nettside: internasjonalesosialister.no ... [mer]

02.01.2017

Ingen norsk imperialist-krig! Ingen legitimitet for bombing!

... [mer]

21.11.2015

Imperialistiske stormakter har satt det syriske folket til side

30. oktober satt stormakter og diktaturer seg til bords i Wien for å drøfte hva de vil med Syria. Den syriske sosialisten Ghayath Naiss ... [mer]

18.11.2015

Deres kriger - våre døde

NPA (Frankrike) om terrorhandlingene i Paris 13. november. Oversatt til dansk av Internationale Socialister og publisert i Socialistisk ... [mer]

18.11.2015

INTERNASJONALE SOSIALISTER // PB 9226, 0134 Oslo. // Tel: 22 20 17 89 // Fax: 22 20 35 70. Epost: intsos@intsos.no. Teknisk: webmaster@intsos.no.